mainimage

Meeting & Events

B1F

Vendôme・Étoile・Châtelet

在精致的舞台上,献上最高的款待….人们聚集交谈的发国广场形象。 带有名字的三种类型的宴会厅,无论会议还是聚会都可以满足贵宾的要求。

  • 旺多姆

    Vendôme

  • 星辰广场

    Étoile

  • Châtelet

    Châtelet

Facilities & Capacity List

有效面积 最大容量
晚餐 快餐 学校 剧场
Vendôme 260 168 180
189 390
Étoile 260 168 180
189 390
Châtelet 260 168 180
189 390
客房预订
餐厅预订